Opis volonterske pozicije

Obrazac omogućuje unaprijed definiran opis aktivnosti koje će volonter/ka obavljati, planirano vremensko razdoblje u kojem će se aktivnosti obavljati, očekivane rezultate te potrebna znanja i vještine za obavljanje pojedinog volonterskog angažmana.