Zahtjev Za Izdavanje Posebnog Uvjerenja Za Fizičku Osobu

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu i članka 10. Zakona o volonterstvu.