Statut socijalno-humanitarne Udruge Terzijin krug

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci, te djelatnosti i način djelovanja kojima se ostvaraju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvo i članarina, te prava i obaveze i stegovna odgovornost članova Udruge …