Znate li razliku između roka trajanja „ upotrijebiti do“ i „ najbolje upotrijebiti do“ ‘

            Tek oko trećine hrvatskih građana razumije razliku između navođenja roka trajanja „ upotrijebiti do“  i „ najbolje upotrijebiti do,“ utvrdilo je istraživanje Ministarstva poljoprivrede na reprezetativnom uzorku  hrvatskih građana.

Upravo nerazumijevanje ovih navoda može dovesti do konzumiranja hrane koja nije sigurna, ali i nepotrebnog bacanja zdravstveno ispravne hrane.

Stoga je Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo informativnu kampanju putem video spota koja potrošačima objašnjava tu razliku na jednostavan način.

Navod do  „ upotrijebiti do “ ukazuje na sigurnost hrane  i predstavlja rok nakon čijeg isteka hranu nipošto ne bi smjeli konzumirati, jer se radi o brzo pokvarljivim namirnicama koje mogu  predstavljati neposrednu opasnost za ljudsko zdravlje ( npr. Svježe mlijeko, svježe meso, svježa riba i sl.) .

Navod „ najbolje upotrijebiti do“ govori o kvaliteti hrane, tj. nakon njegova isteka hrana je  još određeno vrijeme sigurna za konzumaciju pod uvjetom da se čuvala prema uputama navedenim na pakiranju i da pakiranje nije bilo oštećeno.

Međutim proizvođača više ne jamči da će proizvod biti jednake kvalitete jer hrana primjerice počinje gubiti aromu i sl.

  • Osim nerazumijevanja rokova trajanja, istraživanjem smo došli i do zabrinjavajućeg podatka da samo 10% potrošača redovito čita deklaraciju na proizvodima. To je također nešto što želimo promijeniti – izjavila je načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu  u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, dr. sc. Darija Sokolić.

Važno je naglasiti kako izgled, miris i okus hrane mogu biti pokazatelji je li hrana konzumirana sigurna. Međutim, hrana koja dobro izgleda i nema čudan miris ili okus, ne mora nužno biti sigurna za konzumaciju, ako  nije pravilno čuvana. 

            Stoga, apel Ministarstva poljoprivrede i HAH-a ide i u smjeru pravilnog čuvanja hrane, u skladu s navodima na deklaraciji.

  • Jedan od vodećih razloga bacanja hrane u kućanstvima je i nerazumijevanje navoda o rokovima trajanja, zbog čega i zdravstveno ispravna hrana često završi u smeću. To želimo promijeniti.
  • Radimo na svim razinama da se bacanje hrane maksimalno smanji, da razvijemo kulturu doniranja hrane  i da kroz IT platformu jače povežemo donatore hrane i posrednika – istaknuo je bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, jer je još uvijek aktualno.