Pristupnica

Popunjavanjem ove pristupnice možete postati član naše udruge. 🙂

Izmjena i dopuna Statuta Socijalno – humanitarne udruge Terezijin krug Đakovo

Statut socijalno-humanitarne Udruge Terzijin krug

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci, te djelatnosti i način djelovanja...

Zahtjev Za Izdavanje Posebnog Uvjerenja Za Fizičku Osobu

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim...

Izjava o Nepostojanju Okolnosti Iz Članka 9. Zakona o Izmjenama i Dopunama zakona o Volonterstvu

U slučaju volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim...

Forma Roditeljskog Pristanka

Zakon o volonterstvu štiti maloljetne volontere, odnosno volontere s navršenih 15 godina i starije maloljetne osobe. Maloljetne osobe mogu sklopiti...

Opis volonterske pozicije

Obrazac omogućuje unaprijed definiran opis aktivnosti koje će volonter/ka obavljati, planirano vremensko razdoblje u kojem će se aktivnosti obavljati, očekivane...

Obrazac Evidencije Volonterskih Sati

Obrazac služi za evidentiranje angažmana volontera/ke po danima te omogućuje praćenje broja volonterskih sati i aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la...

Potvrda o volontiranju

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu...

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg...