Kontakt

Socijalna samoposluga
Ul. bana Ivana Mažuranića 6, Đakovo

Radno vrijeme:
UTORAK od 9.00 do 11.00 sati 
ČETVRTAK od 9.00 do 11.00 sati 

Terezijin krug
Telefon: 031/ 801 – 261 

E-mail: terezijin.krug@gmail.com